CZ EN PL

HORTUS MAGICUS

2.–3. září 2017
Květná zahrada v Kroměříži

Čtvrtý ročník festivalu barokní kultury
v kroměřížském Libosadu

Představení festivalu

Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu i letos okouzlí programem, který vás vtáhne do radovánek našich předků. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající z původních raně novověkých her i antických bájí, ohňostroj podle původní ikonografie a dobové hry pro děti i dospělé – to vše již neodmyslitelně patří k festivalu Hortus Magicus. Jeho čtvrtý ročník se uskuteční první zářiový víkend v prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži.

Doba vlády Leopolda I. je epochou hudebně dramatického rozkvětu, který zásadně ovlivnil umělecké smýšlení zemí náležejících k rakouskému císařství. Nejen festivity ve formě velkých hudebně dramatických a tanečních produkcí spojené s význačnými událostmi v životě dvora ve 2. polovině 17. století, ale i počátky rozvoje commedia dell’arte se staly tématem letošního ročníku festivalu barokní kultury Hortus Magicus. Právě pro Kroměříž je toto téma zásadní, protože i pro biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna byl vídeňský dvůr uměleckým vzorem. Jeho styky s umělci v císařských službách pak umožnily zachování unikátních skladeb v kroměřížském hudebním archivu. Speciálně pro zářijový festival bylo proto z místních archivních pramenů nastudováno představení Festa di Sua Maesta Caesarea Leopoldo, a připravujeme také nedělní vystoupení starokladrubských koní jako vyvrcholení festivalového programu.

Po oba dny konání festivalu můžete využít nabídky stálého programu Květné zahrady. Projděte si nádherné prostory Libosadu v rámci komentovaných prohlídek, bavte se s celou rodinou při hrách, které budou připraveny ve všech prostorách Květné zahrady, využijte jedinečné příležitosti vyzkoušet si historické kostýmy a procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové v časech baroka. Připraveny budou také ukázky aranžování květin pod taktovkou renomovaných floristů.

Festival pořádá obecně prospěšná společnost Czech National Trust ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži a Muzeem umění v Olomouci.

Festival je pořádán za podpory z programu „Podpora pro památky UNESCO“ Ministerstva kultury České republiky.

Mkcr

Na co se můžete těšit?

Koně V Piškotech Muo

Jedinečné spojení výstavy Koně v piškotech a festivalu Hortus Magicus

Bojovat se nemusí pouze na poli válečném, slavnosti nemusí být pouze jednoduchou radovánkou! Výstava Koně v piškotech s podtitulem Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. vypráví příběh slavností a umělců, kteří připravovali složité festivity nejen pro pobavení dvora ale také jako prostředek reprezentace císaře a jeho zemí.

Arcibiskupský zámek Kroměříž | 22. 6. – 1. 10. 2017
Muzeum umění Olomouc | 25. 1. – 15. 4. 2018